Ứng Dụng Điều Khiển JmGO Trên Mobile

Phần mềm sử dụng điện thoại smarphone để điều khiển máy chiếu JmGo.

Jmgo-remote-điện-thoại-1

Jmgo-remote-điện-thoại-2

Jmgo-remote-điện-thoại-3

Download Android:

Download IOS:

VIDEO REVIEW SỬ DỤNG: